0 Compare Page

Pravila iznajmljivanja

PRAVILA IZNAJMLJIVANJA

PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koji pretrpi najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je iz bilo kog razloga potrebno posebno čišcenje vozila, trošak istoga naplatiće se najmoprimcu.


PRODUŽENJE NAJMA

Ukoliko najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 1 dan (24 sata) unaprijed obavijestiti najmodavca, odnosno osobu koja mu je iznajmila vozilo, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je najmoprimac bespravno prisvojio vozilo, o čemu ce najmodavac obavijestiti nadležna tijela.


KILOMETRAŽA

Ugovor o najmu uključuje neograničen broj pređenih kilometara.


GORIVO

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo sa punim rezervoarom goriva. U suprotnom, najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog rezervoara prema cjenovniku najmodavca.


ODRŽAVANJE VOZILA

Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu sa punom pažnjom, da vodi računa da kada napusti vozilo da je uvijek propisno zaključano sa zatvorenim prozorima i da su dokumenta uvijek kod najmoprimca ( nikako u vozilu). Najmoprimac je dužan redovito provjeravati motor i ulje, vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama.


KVAROVI

Sve popravke ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim VOLKSWAGEN servisima. U protivnom najmoprimac odgovara za svu eventualno nastalu štetu.


DOKUMENTI

Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve , registarske tablice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove.


OSIGURANJE VOZILA

Sva vozila su kasko osigurana. Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva krađu, ukoliko najmoprimac ne posjeduje ključeve te dokumentaciju vozila, bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj stanici, odnosno za koji ne postoji policijski zapisnik. U slučaju bilo kakve štete, prometne nesreće ili krađe vozila, najmoprimac je dužan bez odgadanja obavijestiti najmodavca.


OSIGURANJE PUTNIKA

Putnici su osigurani do iznosa polise osiguranja u slučaju smrti ili invaliditeta kao posljedice nezgode u kojoj je sudjelovalo vozilo u najmu.


PLAĆANJE

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu sa važećim cjenovnikom, gdje 1 dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Plaćanje se može izvršiti u kešu, kreditnom karticom ili virmanom. Najmoprimac plaća depozit definisan u Ugovoru o najmu.


LIČNI PODACI

Kopije ličnih dokumenata najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu.


IZMJENE I DOPUNE

Izmjene i dopune Ugovora i Opštih uvjeta valjane su samo u pisanom obliku.


GARANCIJE

Najmoprimac svojim potpisom prihvata Opšte uslove najmodavca, i garantuje ispunjavanje uslova minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i tačnost svih navedenih podataka i prihvata nadležnost Suda u Sarajevu za slučaj Sudskog spora.

loading